FAA News

ՄԱՖ-ի 2014թ. գլխավոր համաժողովը

Սույն թվականի դեկտեմբերի 5-ին ՀԱՖ նախագահ Գագիկ Աղաջանյանը մասնակցեց ՄԱՖ-ի ամենամյա գլխավոր համաժողովին:

FIA News

Mighty FIA ETRC grid heads to the 'Ring
F3 - Norisring's key facts