2017 թ. անդամավճար

 

 

Հիշեցում

2017 թ. անդամավճարները (5000 դրամ) պետք է վճարվեն մինչև 2017 թ. մարտի 31-ըՍտացող՝

Հայաստանի Ավտոմոբիլային Ֆեդերացիա ՀԿ

Հասցե՝ Մարգարյան 29/3Երևան 0078

ՀՎՀՀ՝ 00410292

Բանկի տվյալներ՝

Ինեկոբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 2050022371591001

Նպատակը՝ 

2017 թանդամավճար